Görme Engelliler

OKULUMUZDA İNSAN HAKLARI KONFERANSI

Yazıhan SODES Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan konferansa Yazıhan Lisesi, Abdurrahman Serttaş Ortaokulu ve Yazıhan Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Yazıhan Ortaokulu Müdürü Mustafa ÖZ tarafından gerçekleştirilen konferansta İnsan Hakları ile ilgili temel hususlar üzerinde duruldu. Temel haklar, kişi hak ve özgürlükleri, yurttaşlık hakları,  insan hakları düşüncesinin Dünyadaki tarihsel gelişimi, insan hakları düşüncesinin Türkiye’deki tarihsel gelişimi, Türkiye’deki kadın haklarına ilişkin istatistikler,  insan haklarının korunması, eğitimde insan hakları vb. birçok konu üzerinde durulan konferans yaklaşık  bir saat sürdü.

KONFERANSKONFERANS